Skifteprotokoll fra siste halvdel av 1700-tallet

Arkivreferanse: SAO: Øvre Romerike sorenskriveri, Hb Skifteprotokoll nr. 9b (1763-1771)
Alt som skjedde ved skifte, ble først notert på løsblad og så ført inn i protokoller. De eldste skifteprotokollene starter i 1656, og skiftene har to hoveddeler: registrering og utlodning. Registreringen omfatter presentasjon av de offentlige aktørene, tid og sted for forretningen, hvem det skiftes etter (arvelater), hvem som er arvinger, fortegnelse over aktiva og passiva, dvs. gjeld og fradragsposter, med oppsummering. Utlodningen er selve fordelingen av boet mellom arvinger og kreditorer.

Fra midten av 1800-tallet var det vanlig at skifteforvalteren førte to eller tre ulike protokoller. Skifteforvalterarkivene inneholder også serier med skiftemapper, boer, som går tilbake til slutten av 1700-tallet..