Bilkjøring tidlig på 1900-tallet


I dag er det ingen som reagerer om de møter en bil eller motorsykkel etter veien. Slik var det ikke i våre fylker på begynnelsen av 1900-tallet. Den gang vakte det stor oppsikt når disse støyende monstrene dukket opp langs landeveien. Dyr og folk ble skremt til skogs, og artikkelen i Aftenpostens spesialutgave fra 25. mai 1934 gir en god beskrivelse av hvordan det var.
.