Søknad om tillatelse til å innføre og kjøre motorvogn skulle i den første tiden sendes politiet i byene og amtmannen på landet. I arkivet fra Bratsberg amt finner vi brevene fra Sam Eyde, hvor han ber om lov til å kjøre med sin private automobil innen amtet. Søknaden ble vedlagt en fabrikktegning av bilen sammen med en teknisk beskrivelse. Tillatelse ble gitt, men med visse begrensninger..