I forbindelse med Bergen Skytterlags 150 årsjubileum, fikk Statsarkivet forespørsel om skrive om de 150 årene som har gått.

Dette resulterte i et spesialnummer av Bergensposten som i sin helhet ble viet dette jubileet. Bergensposten, både det aktelle nummeret og andre, kan lastes ned og leses i sin helhet fra denne lenken.

Nettustillingen her er ment som en forlengelse av Bergensposten, da det viste seg å være mye mer interessant stoff enn det var mulig å publisere i trykt form. Kilder vil bli lagt til etterhvert.

 
.