Plansje med engelske kuer

I årene 1859 til 1861 ga Selskapet for Norges Vel ut det landbruksfaglige tidsskriftet Budstikken. Peter Christian Asbjørnsen satt i redaksjonen. Her fantes det artikler om alt frå fruktdyrking til kvegavl og osteproduksjon. Fra Budstikken 1860 s. 232 motstående side, plansje med engelske kuer


Allerede i 1833 fantes det et leseselskap i Vikør. De fleste bøkene i denne samlingen hadde et kristelig innhold. Da saken om støtte til et sognebibliotek kom opp for første gang i formannskapet i 1837, etterlyste noen av medlemmene en innkjøpsplan som også kunne sikre det nye biblioteket bøker om naturhistorie, astronomi og reiser i fremmede land.

For å få støtte, måtte søkerne kunne stille med en form for egenandel. Derfor ble det først i 1860 sendt inn en søknad. I denne søknaden, som er Månedens dokument, skrev formannskapet om en boksamling de var blitt tilbudt – ikke fra den gamle leseforeningen fra 1833, men fra en nystiftet en. Kanskje de her siktet til Landboforeningen i Vikøy. De fikk i 1860 en samling med landbrukslitteratur fra selskapet for Norges Vel til utlån til interesserte sambygdinger. I 1862 ble den samlingen formelt overført til sognebiblioteket.

Bildetekst: I årene 1859 til 1861 ga Selskapet for Norges Vel ut det landbruksfaglige tidsskriftet Budstikken. Peter Christian Asbjørnsen satt i redaksjonen. Her fantes det artikler om alt frå fruktdyrking til kvegavl og osteproduksjon. Fra Budstikken 1860 s. 232 motstående side, plansje med engelske kuer.