Kildal, Arne. Norske folkeboksamlingar, fra leseselskapets tid til bibliotekreformen av 1902, Oslo 1949

Olafsen, O. Kvam i fortid og nutid, Nordheimsund 1921.