Hans Hansen Lilienskiold - bilder fra Speculum Boreale

Presentasjon av et utvalg bilder Hans Hansen Lilienskiold tegnet fra sin tid som amtmann i Finnmark på slutten av 1600-tallet.

Illustrasjon av Hans Hansen Lilienskiold

Framsiden til Speculum Boreale. Illustrert med Lilienskiolds eget våpenskjold. Den latinske teksten er speilvendt og lyder: "Qvamlibet è medijs consurgunt Lilia spiuis Sie Virtus ipsis crefelt, Onddij Malie"

Som amtmann i Finnmark var Hans Lilienskiold (ca 1650-1703) opptatt av befolkningens ve og vel, og som kunstner studerte han landskapet. Dette kom til uttrykk i bøkene og bildene hans. Både fra sine reiser på kontinentet i studiedagene og fra sitt opphold i Finnmark, finner vi flotte bilder og beskrivelser.

På de neste sidene vil flere av bildene han tegnet til boken Speculum Boreale (Nordspeilet) bli presentert. Boken lagde han da han bodde i Vadsø på begynnelsen av 1700-tallet.

Nettutstillingen ble opprinnelig laget i 1999 og er flyttet fra gamle nettsider. Innholdet er uforandret. 
.