Litteraturliste for utstillingen om Lilienskiolds bilder

"Kjølnesvisa", Nordnorsk magasin 1980 

"Nordnorske bilder", Nordnorsk magasin 1987 

Danmarks Adels Aarbog 1902, Kjøbenhavn 1902

Eriksen, Hans Kristian. Kommentarer på egenproduserte postkort

Thomle, E. A: "Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1676 adlede Hans Hanssøn Smidt?", Personalhistorisk Tidsskrift VI, Kjøbenhavn 1885.

Originalmanuskriptet Speculum Boreale er bevart hos Det Kongelige Bibliotek i København

Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen har skrevet teksten om Lillienskjolds liv: Hans Hansen Lilienskiold (ca.1650-1703) - kunstner, humanist og adelsmann.