Det er nå 350 år siden Fredrik 3. ble hyllet som arvekonge på Akershus i august 1661. Dette markerte en av de viktigste politiske hendelsene i norsk historie – innføringen av eneveldet.

Det eneveldige monarkiet erstattet da et valgmonarki hvor kongene hadde innskrenket makt. Eneveldet bestod i mer enn 150 år inntil grunnloven av 1814 ga Norge et konstitusjonelt kongedømme basert på folkesuverenitetsprinsippet.

Minnemedalje laget til hyllingen i 1661

I forbindelse med hyllingsmøtet på Akershus 1661 ble det slått en minnemedalje. På forsiden er et portrett av Fredrik 3. Baksiden av medaljen er prydet med et relieff av festningen. (Myntkabinettet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)
.