Dette er en genealogisk samling som omfatter omkring 5.400 slekter, utarbeidet av den franskfødte bergingeniøren Charles Antoine Delgobe.

De fleste slektshistorisk interesserte vil kjenne Delgobes samling.  I tillegg til hans velkjente genealogiske samling, har vi nylig registrert en mappe med klar tilhørighet til Delgobe. Under arbeidet med å registrere arkiv for felleskatalogen på web, kommer vi noen ganger over deler av arkiv som ikke er registrert i de gamle papirkatalogene.Et missalefragment fra 1300-årene og et kongelig prøyssisk reisepass


Det eldste dokumentet i mappen er et fragment av en missale (messebok). I et notat av 13. juli 1936 daterte professor Oluf Kolsrud dette missalefragmentet til 1300-årene. Begge sidene av det vises her.

Missalefragmentet inneholder tekstene for feria III-IV p. pascha (tilsvarer Missale Nidrosiense s. 217). På versosiden er bibellesningen fra Apostlenes gjerninger III, 12, 13-15, 17-19.Blant dokumentene er også et kongelig prøyssisk reisepass for Anton Delgobe. Han er trolig identisk med Charles Antoine Delgobes far. Han het Marie Antoine Honoré Delgobe. 
.