I slutten av november 1943 ble Universitetet i Oslo stengt og de fleste studenter forsøkt arrestert. 644 av dem ble sendt til Tyskland. Månedens dokument for juli er det første brevet medisinerstudent Sten Bille fikk sendt hjem til foreldrene i Hurum.

Arkivreferanse: Riksarkivet, Privatarkiv1684 Sten A. A. Bille.
.