Alle våre flittige bidragsytere i DIS-Norge og Digitalpensjonatet har sørget for jevnlig tilførsel av nye søkbare data også i 2010.

Vi har plukket ut to bidragsytere til å representere Digitalpensjonatet i julepakken fra brukerne til brukerne:

Arne Arvid Rasmussen er gammel gjest i Digitalpensjonatet med særlig interesse for rettslige arkivkilder. Han har lenge samarbeidet med Statsarkivet i Bergen om digitalisering av dette. Statsarkivet skanner boken han vil registrere. Han får de digitale bildene og lager databaser basert på informasjonen. Digitalarkivet mottar så de digitale bildene og databasen med henvisning til bildene. På den måten kan Digitalarkivet legge ut rettsprotokoller med gode søkebare registre, og brukerne får direkte lenke fra registeret til den aktuelle siden i protokollen.
Denne gangen har han laget register til Dombok for Bergen stiftsoverrett fra 1816. Du kan også lese den skannede utgaven.

Hjørdis Otneim er ny gjest i Digitalpensjonatet og har tatt for seg tingbøkene på nett. Hun har skrevet av tingbøkene for Nordfjord i Sogn og Fjordane for perioden 1641-1683. Avskriftene er lagt ut i Digitalarkivet som pdf-filer..