Klikk på bildene for å lese dokumentene fra Nedre Lågens fellesfløtningsforening, kopibok II - 23.

Fløtningsforeningen etterlyser tømmer via politiet.

Fløtningsforeningen etterlyser tømmer via politiet.

Fløtningsforeningens skaderapport.

Fløtningsforeningens skaderapport.

Tømmeret må være gått til havs..

Tømmeret må være gått til havs...