Fotografi fra Numedalslågens fellesfløtningsforening, diverse pakkesaker 5.

Fotografi fra Numedalslågens fellesfløtningsforening, diverse pakkesaker 5.

 

I arkivet fra Øvre Lågens fløtningsforening finner vi en skildring av flommen Kongsberg. Fløtningsforeningen sørget blant annet for å ha nattevakt til å passe på tømmeret. Dokumentene finner dere på neste side..