Månedens dokument er en festmarsj tilegnet Hans Majestet Grisen, Studentersamfundets høye beskytter.

Marsjen er komponert til Studentersamfundets grisefest i 1882 av den unge jusstudenten og komponisten Per Lasson.

PA-1322 Det norske studentersamfund, Underliggende foreninger, Oa-0004
.