Da den første Grisefesten gikk av stabelen i 1859, var det for å feire at arkitektens forslag til studentenes egen bygning var vedtatt og grunnstein kunne nedlegges. Festen ble holdt til ære for Hans Majestet Samfundsgrisen og til den såkalte Fireskillingskomiteen som hadde mye av æren for at pengeinnsamlingen bar frukter.

Et høydepunkt i festen var opprettelsen av Griseordenen og kreering av kommandører og stormestere. Ordenens statutter ble vedtatt – de var til forveksling lik de relativt nye statuttene til St. Olavsordenen fra 1847 – og ”God save the Gris” ble sunget for første gang.

Neste grisefest ble holdt i 1861. På den alminnelige flyttedagen 16. oktober 1860 foregikk den høytidelige overflyttingen fra leide lokaler til den nye bygningen i Universitetsgaten. Sommeren etter sto festsalen ferdig, og om høsten ble Den anden Grisefest feiret til ære for Fireskillingskomiteens 10 års jubileum.

Hyllingsang til den gyldne grus

Den første Grisefesten ble åpnet med hyllingssangen ”God save the Gris”, hvorpå Grisen ble båret rundt i høytidelig prosesjon, og det ble drysset kobber og sølv ned i magen på den.

PA-1322 Det norske studentersamfund, Den Gyldne Gris (Griseordenen), Grisefestene, Gg-0001.