Vi ser nærmere på yrkeslivet til Asta Anderson, som var telefonistinne rundt forrige århundreskifte.

Telefonistinnene kan sies å være pionerer, og vi skal nå se på én av disse yrkesaktive kvinnene fra Drammen. 

 

Bilde fra Drammen telefonsentral

Bilde fra Drammen telefonsentral
.