Samme året som den første telefonlinjen blir åpnet i Norge, ble Asta Anderson født i Drammen. Når hun 18 år senere gikk ut i yrkeslivet, ble nettopp telefonstasjonen hennes arbeidsplass og forble det helt fram til hun pensjonerte seg.

Den 20.01.1880 fikk bokholder Nils Anton Anderson og Mathilde Sofie to døtre, som ble døpt i Tangen kirke 18.04.1880 ( kirkebok II – 6) . Asta ble født inn i en stor, borgerlig familie. Imidlertid døde foreldrene mens Asta var ung. Moren døde av verk i skulderen 13.mars 1883, 45 år gammel. Litt over ett år etterpå døde faren 59 år gammel av astma og lungebetennelse (Tangen kirkebok II – 6, side 243 og 245). Ekteparet etterlot seg 11 barn fra 18 år og nedover. Barna blir satt bort til venner og bekjente, dette kan vi lese mer om i skifteprotokoll 14 fra Drammen byfogd.

Ansatte ved Drammen stasjon i 1924

Ansatte ved Drammen stasjon i 1924

Vi har ikke noe bilde av Asta, men hun kan være en av kvinnene vi ser på bildet fra 1924..