Kong Fredrik 6.s resolusjon av 2. september 1811 om opprettelsen av et universitet i Norge.

Månedens dokument for september er kong Fredrik 6.s resolusjon av 2. september 1811 om opprettelsen av et universitet i Norge.

kong Fredrik 6.s resolusjon av 2. september 1811 om opprettelsen av et universitet i Norge.

Kong Fredrik 6.s resolusjon av 2. september 1811 om opprettelsen av et universitet i Norge.

 Les mer om månedens dokument 2011.
.