Under andre verdenskrig skjedde det som vi i dag kjenner som "holocaust" eller jødeutryddelsene. Vi ser på den jødiske familien Scharff fra Hønefoss og deres historie ut fra de kildene som finnes ved Statsarkivet i Kongsberg.

 

Alexander Moses Scharff

 Bildet er hentet fra "Våre falne", som er tilgjengelig som webbok på Digitalarkivet.no.
.