Den 6.2.1942 sendte det norske Sikkerhetspolitiet et rundskriv til politimestere over hele landet. I dette rundskrivet får de lokale politistasjonene beskjed om at de skal innhente opplysninger fra de jødiske personene i deres distrikt, via spørreskjema. Ved Ringerike politikammer mottar de denne beskjeden, og lager en oversikt over de jødene som befinner seg i distriktet. De fleste politimestere ante vel at det var ett eller annet i gjære, men politikamrene kartla likevel den jødiske befolkningen i Norge.

Oversikt over jøder i distriktet

Arkiv: Ringerike politikammer, okkupasjonen-krigshandlinger, eske 5..