Unikt filatelistisk materiale i Riksarkivet

I løpet av en del år har Riksarkivaren bygd opp en samling med filatelistisk materiale som er tatt ut av arkiver de tidligere har ligget i, både i statsarkivene og i Riksarkivet. Her vil vi presentere samtlige 37 unike filatelistiske objekter som finnes i samlingen. Dette er materiale fra perioden 1847-1860. Målgruppen for nettutstillingen er først og fremst filatelister.

Materialet er gruppert i tre kategorier: Norske brev før 1. januar 1855, Norske brev uten frimerker etter 1. januar 1855, Norske brev med frimerker etter 1. januar 1855.


Frimerker, konvolutter og stempler

Brev med frimerke

Brev med frimerke

Frimerker og stempler forbinder vi med konvolutter, og de er som regel ikke tatt vare på i arkivene. Men konvolutter er en nokså ny fore­teelse. Helt til etter 1850 var det mange brev som ble sendt uten konvolutt. Baksiden av brevarket ble brukt til å skrive adressen på, og så ble arket foldet sammen og forseglet. Når slike brev ligger i arkivene, kan det finnes både frimerker,

poststempler og annet som er av post- og filatelihistorisk interesse.


Mer om Filatelistisk samling

Filatelistisk samling består av nesten 7400 filatelistiske objekter fra perioden 1826-1978. Materialet er særlig tatt ut fra privatarkiver i statsarkivene og fra arkivet til Marine- og postdepartementet, Finansdepartementet og privatarkiver i Riksarkivet. Det er foretatt en filatelistisk registrering av materialet i fem kategorier:

I tillegg er det utarbeidet en egen arkivkatalog (nr. 1824/01) til samlingen.

Originalmaterialet er sperret for bruk, men man får bruke kopier på lesesalen. Man kan bestille kopier i form av fotografier, og de blir tatt av originalene.


Forklaring til den filatelistiske registreringen

Feltnavn: Innhold
Brevnummer: Registreringsnummer
Land: Avsenderlandet, utenlandske brev
Betalt/Portofritt: Indikerer om det er en betalt eller en portofri sending.
Stemplet eller håndskrevet (H): Angir stedsangivelsen i stemplet eller på håndskrevet (H) tekst på brevet/frimerket. H brukes også etter alle håndskrevne kanselleringer f.eks blekkryss.
Dato: Datoen for postforsendelsen.
Farge: Stemplets farge.
Merknad: Tilleggsinformasjon om stempel eller påtegnelser.
Katalognummer: Rent tall (eks. 18): Norgeskatalogens nummer.
FHxx: Frimerkehefte etter Norgeskatalogen.
Txx: Tjenestemerker etter Norgeskatalogen.
P: Postkort/brevkort uten katalogreferanse.
Mxxx: Nummer etter Michels helsakskatalog eks. MP12.
For utenlandske brev: Katalognummer etter AFA (Axxx) eller Michel (Mxxx).

Der det er flere registreringer pr. nummer, er enkelte felt kun oppført ved den første registreringen. Dette gjelder feltene ”Betalt”, ”Proveniens” og ”Merknad” der disse er felles for alle registreringene, f.eks. ”Merknad: Konv. med sørgerand, retur”.
Den filatelistiske registreringen ble utført av Sverre Isaksen og fullført i 2001.
.