I perioden 1845-1855, før det første norske frimerket kom, fikk 49 større steder og byer eget poststempel. Oslo og Bergen fikk stempel i 1845. De fleste andre stedene fikk poststempel i 1848-1849, noen få senere, for eksempel Vardø, Hønefoss og Vallø som fikk stempel så sent som 1853-1854. I tillegg hadde såkalte omkarteringskontorer, hvor posten til og fra utlandet ble sendt igjennom eller videresendt innenlands, eget stempel. Dette gjaldt også flere dampskip. De fleste stemplene var runde, med noen få unntak. For eksempel var Christianias stempel fra 1844 åttekantet.

Flere av brevene som vi viser her, kommer fra Johan Sverdrups privatarkiv i Riksarkivet (Pa 167). Den senere statsminister og stortingspresident var sakfører i Larvik i noen år. Et brev han mottok fra Sandefjord ( nr. 6027) er forsynt med et svart stempel med datoen 19.2.1849. Norgeskatalogen har hittil registrert 8.3.1849 som tidligst kjente dato for dette stempelet. Et annet brev fra Moss ( nr. 6152) er poststemplet 1.2.1849. Her har den tidligst kjente datoen til nå vært 2.5.1849.

Fra forretningsarkivet Jenssen & Co. i Statsarkivet i Trondheim nevner vi spesielt nr. 6061. Det er et betalt brev fra Ålesund som har et blått stempel ”PRINDS CARL”. Det viser at brevet ble fraktet med et dampskip som på denne tiden trafikkerte ruten Bergen-Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim. Teksten i brevet er datert 18.6.1853. Hvis brevet ble ekspedert denne dagen, har det fått sitt stempel samme dag som det ellers eldste kjente brev med dette stempelet, ifølge Norgeskatalogen.
.