Etter at frimerker ble innført, måtte de stemples (eller kanselleres). Til dette formålet hadde man et riststempel, men bare de største kontorene hadde slike stempler. På de mindre kontorene påførte man et kryss, eller tverrstreker med blekk. Vi har et eksempel på riststempel på nr. 204, blekkstreker på nr. 5870 og blekkryss på nr. 5886 og 5898. Nr. 5887 er stemplet med et vanlig rundt stempel, men der datoen er påført med blekk.

Vi nevner spesielt et brev fra forretningsarkivet Jenssen & Co. ( nr. 5870), som er sendt fra Ålesund til Trondheim 29.6.1860. Det er frankert med et vanlig bruksfrimerke, 4 skilling Oscar, og kansellert med blekkstreker istedenfor stempel. Brevet er sendt med dampskipet Nidelven, som på denne tiden trafikkerte ruten mellom Trondheim og Hamburg. Sidestempelet «NIDELVEN», som ble brukt av underpostmester Johan Ludvig Levanger om bord, er mørkt blålig. Stempelet ble brukt på regninger for gods som Nidelven fraktet, men det er også kjent på noen få postale objekter fra sommeren 1860. Dette er ett av dem.
.