Frimerker og stempler forbinder vi med konvolutter, og de er som regel ikke tatt vare på i arkivene. Men konvolutter er en nokså ny foreteelse. Helt til etter 1850 var det mange brev som ble sendt uten konvolutt. Baksiden av brevarket ble brukt til å skrive adressen på, og så ble arket foldet sammen og forseglet. Når slike brev ligger i arkivene, kan det finnes både frimerker, poststempler og annet som er av post- og filatelihistorisk interesse.
.