Den første politikvinnen i Norge ble ansatt ved Kristiansand politikammer 1. juli 1910. Hun tiltrådte 15. september samme år. Snart ble den dyktige kvinnen utsatt for graverende ubehageligheter fra en kollega.

Politikvinnen anmeldte kollegaen, og Norge fikk sin første virkelig store rettssak som ikke bare gjaldt ærekrenkelse, men også trakassering av en kvinnelig arbeidskollega.

I anledning 100-årsjubileet i 2010 for ansettelse av Norges første politikvinne, har Statsarkivet i Kristiansand funnet fram og undersøkt dokumentene i rettssaken. Dokumentene har neppe vært sett av noen på ca. 100 år. (Justisdom 53/1913, pakke 893 i arkivet for Kristiansand politikammer.)

I Hjemmet 53/1911 var det foto og omtale av Norges første politikvinne, Mathilde Henriksen. Bladet skriver: "... som man ser, tager kvinde-politibetjenten sig ganske godt ud i sin dragt". Her ser vi Hjemmets bilde.

Roger Tronstad
Statsarkivet i Kristiansand
.