I Riksarkivet er det over 1 million fotografier i mer enn 500 ulike arkiver (2010). Materialet består av positiver, negativer og dias.

Elefant i Oslo fra Billedbladet Nå

Den indiske elefanten Letzie ved Cirkus Berny. Foto: Billedbladet Nå

Det aller meste av fotomaterialet finner vi som deler av arkiver, enten i form av enkeltbilder som ligger sammen med dokumenter, eller i egne esker og album innenfor arkivet. Men vi har også noen ganske få samlinger og arkiver som bare består av fotomateriale (f.eks. Reichskommissariat Bildarchiv og Billedbladet NÅ).

I 2016 ble en del av dette historiske materialet langt mer tilgjengelig for alle gjennom lanseringen av en ny digital fototjeneste. 

Ca 19. 000 fotografier er per vinter 2017 tilgjengelig i . Halvparten av fotografiene som er lagt ut er fra Riksarkivets fotosamling. Tjenesten vil fortløpende bli utvidet etter hvert som flere historiske bilder blir digitalisert. .

I tid spenner fotografiene fra ca. 1860 og fram til våre dager. Fra omkring 1900 ble det stadig vanligere at offentlige myndigheter tok i bruk foto i dokumentasjonssammenheng. Men også mange private personer og virksomheter har etterlatt seg viktig og omfattende fotomateriale. I dag hører faktisk mer enn halvparten av fotografiene våre hjemme i privatarkiver.

Såfremt det ikke er laget brukskopier, får publikum bruke originalmateriale på lesesalen. Det forutsetter at fotografiene er ordnet og registrert, og at de er i forsvarlig stand. Fordi vi først nylig fikk en stilling som er tillagt arbeid med foto, er det langt igjen før vi kan stille alt materiale til disposisjon.

For å finne fram til og benytte foto, må man bruke kataloger eller arkivlister. De kan være mer eller mindre detaljert, og en del foto som ligger spredt i arkivene er ofte ikke er nevnt i katalogene. I Arkivportalen.no kan man finne opplysninger om fotografier i Riksarkivet, statsarkivene og 15 andre arkivinstitusjoner. Et avansert søk på medium foto i Arkivportalen vil per februar 2011 gi treff på drøyt 10.000 foto som er registrert på objektnivå, og en kombinasjon av medium foto og digitalisert gir et treff på 500 digitaliserte foto man kan se på i Arkivportalen.

Publikum kan bestille fotografiske kopier til bruk i publikasjoner og lignende. Ved publisering må det gis opplysning om hvilket arkiv fotografiene hører hjemme i. I noen tilfeller vil det være begrenset adgang til å reprodusere eller publisere foto på grunn av hensynet til opphavsrett eller personvern.
.