Illegal avis

Illegal avis

"Krigen er slutt. Tyskerne har overgitt seg. Seiren er vår. Så er da endelig dagen kommet som vi har ventet på, lengtet etter og lagt planer for. Vi er blitt frie mennesker igjen – men er ennå bunnet av vår selvfølgelige disiplin og verdighet så lenge det finnes tyske tropper i landet." … Finnmark og Nord-Troms er vårt lands største katastrofe, og det er så meget mer sørgelig som det var så meningsløst unyttig. … Tromsøs befrielse ble markert imorges med det norske flagg over Sparebankbygningen. … La oss gå sammen inn i framtiden for å bygge en bedre by og lage bedre kår for alle byens innbyggere." Sitatet er hentet fra en avskrift av den siste illegale avisen som kom ut i Tromsø 8. mai 1945 som ligger i arkivet til Tromsø faglige Samorganisasjon..