Hiorte Tag 

Tag 4 a 8 Æggeblommer, bra Sukker stødt Caneel, Cardemome, lidt Sød Fløde de kan og have viderne, af Æggene og ældt det i en Dæj mæd Meel, Ruld det ud og Skjær Tagger deri, og bag slet i afklaret Smør.

Mandel Snitter 

½ pd Mandler som er afskallet og Stødte meget fiine, kom lidt Vand paa dem at de ej oljer sig, naar de Stødes, Vrj dem saae af, Tag Meel Sukker og Smør af vert slag, lige saa meget som der er Mandler, Riv skallet af en Lemon og kom der i blandt, gjør saa en Dej deraf, og naar den er væl ælted gjør saa en lang Rulle der af, Skjer den i Stykker, Toe finger Bred og 1 finger høj, sæt det saa paa en Plade, dog at der bliver Rum i mellem dem at de kand hæve sig, siden sættes de i TærtePanden og lader den Steges med Langsom Ild til de ere lyse Brune.

Brune Makroner 

1 pd Mandler som ej maa Skolles men væl aftørres, og skaaren ganske fiine, Tag saa 1 pd Top Sukker og Stød ganske fiindt, og det maa Sigtes, og 1 lod Urter af hver sort til sammen, Tag saa 6 eller 5 Ægge hvider ligesom de ere storetil, og slaae dem vel i Frøe, Tag saa Urterne, og Sukkeret opi, og Rør væl aldt dette tilsammen, lad den saa steeges paa langsom Ild.

Gaase Halser 

Tages 1 pd Stødte Mandler 1 pd Sigtet findt Sukker, som Røres paa et Fad eller mod en Pande paa Ilden indtil det slipper Fingrene, saa i lades 3, væl i Frøe slagne Ægge Vider og om Røres væl, da sættes det atter paa Ilden dog ej længe, saa Trilles det ud naar det er Koldt, og bages i TertePanden og deraf faaes 140 Stk.

Opløben Sukker

Tag for 8 s: i Gummi Dragant 3 Lod Rosen Vand, sætt dette i blød om aftenen, tag saa og Vri det igjennem en tynd Dug den anden Dag, kom det saa i Malm Morteren, kom en halv Ægge Viide dertil, tag saa fint vit Sigtet Sukker og stød det saa lenge og hav stædse Sukker i til det bliver saa tykt man kan ælte det, kom det saa paa Bage Bordet og Rulle det ud med et Tærte Kjøvle, som en liten halv Finger, tryk det siden ud med smaae Former, og kom Sukker paa Papiiret og steeg det i Tærte Panden med langsom Ild.

Bronkede Mandler

Tag ½ pd Søde Mandler tør dem væl i et Klæde, tag saa en Pægel Vand, 1 1/2 Fierding Viidt Sukker, sæt Sukkeret og Vandet paa Ilden lad det faae et opkaag, saa Mandlerne deri og Røer dem bestandig, til det er næsten tørt, tag det saa af Ilden og kom stødt Caneel og lidet Nellicker deri, og bliv bestandig ved, sagte at Røre det til det er kaaldt..