Gulbrand ble stilt for retten i Bergen byrett 12. november samme år. Dommen falt 16. desember hvor han ble dømt til døden ”for mord, røveri, tyveri og for at have eftergjort gangbar mynt, og derefter utgivet samme.”

Saken gikk helt til Høyesterett. Den 25. februar 1857 ble  dødsdommen vedtatt på nytt, men med en stemme mot, innstilte juryen at den burde bli gjort om til livsvarig straffarbeid. De mente at Knut måtte ta en del av skylden for at det gikk som det gikk. Kongen godkjente dette ved Kgl. resolusjon 30. mars 1857.


Utsnitt av første side i høyesterettsdom mot Gulbrand 1857

Utsnitt av første side i høyesterettsdommen mot Gulbrand. To skrivere skrev ned alt som ble sagt under rettsaken og skriften kan derfor være svært vanskelig å tyde. Høyesterett har beholdt voteringsprotokoll rekke A, mens Riksarkivet har rekke B. Arkivreferanse: Høyesterett, Voteringsprotokoll, rekke B, nr. 98, dom nr. 96..