Under finner du en liste over de originale kildene som er brukt for å nøste opp historien om Gulbrand Eriksen Mørstad:

1

Gulbrand Eriksen Mørstad født 20. oktober 1829 i Slidre i Valdres (Oppland)
Oppland: kirkebok for Hegge, Rogne, Volbu i Slidre 1814-1839 s. 318


2

Gulbrand Eriksen Mørstad konfirmeres 27. juli 1845 i Slidre
Oppland: kirkebok for Hegge Rogne Volbu i Slidre 1831-1848 s. 114


3

Gulbrand Eriksen og Ingeborg Olsdatter gifter seg i Vang prestegjeld 9. april 1854
Oppland: kirkebok for Wang 1846-1864, nr. 9 s. 129b og 130 


4

Sønnen Erik født 27. august 1855 i Øystre Slidre
Oppland: kirkebok for Øystre Slidre 1844-1874, nr. 69 1855


5

Høyesterettsdom for Mord, tyveri og forfalskning av gangbar mynt – 25.02.1857
Høyesterett, Voteringsprotokoll, rekke B, nr. 98 dom nr. 96


6

Benådning ved Kongelig resolusjon 30.03.1857
Statssekretariatet, Kgl res 1857 I, nr. 441


7

Ankom Akershus festnings slaveri 23. august 1858
Umerket fangeprotokoll, Akershus festnings slaveri og arbeidsanstalt 1839-1863,nr. 57, s. 24 og 25


8

Folketelling 1865 for Agershus Strafanstalts Meniget
FT 1865, Kristiania, Vor Frelsers Menighed, liste nr. 7, s 24b og 25


9

Gulbrands første søknad om benådning 1866
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, CB protokoll over benådningssaker 1866 # 10 1866, nr. 85


10

Gulbrands andre søknad benådning 1868
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, CB protokoll over benådningssaker 1868 # 11 1868, nr. 392


11

Gulbrands tredje søknad benådning 1872
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, CB protokoll over benådningssaker 1872 # 12 1872, nr. 332


12

Gulbrands fjerde søknad om benådning 1873
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, CB protokoll over benådningssaker 1873 # 13 1873, nr. 398


13

Benådningssøknad om frifinnelse fra slaveriet med vedlegg
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, Journalsaker Da 1873, eske 418, sak nr. 1038/73


14

Saken slik den ble lagt frem for kongen i statsråd
Justisdepartementet, Kriminalkontor A, Referatprotokoll 1873 #164


15

Benådning ved kongelig resolusjon
Statssekretariatet, Kgl res1873 II, nr. 1406


16

Folketelling 1875, Thv Meyers Gade 73
FT 1875, Kristiania, tellingskrest 45, eske 9


17

Gulbrand Eriksen Mørstad emigrer til USA 15.09.1881
Emigrantprotokoll for Kristiania 1871-1930, år 1881, side 193, linje nr. 9


18

Erik Mørstad, folketelling 1885, Waldemar Thranesgate 7
FT 1885, Kristiania, tellingskrets, Listenr. 172, gårdnr. 7


19

Erik Mørstad, Folketelling 1900, Majorstuveien 16
FT 1900, Kristiania, tellingskrets 352, husliste 11, eske nr. 81


   


.