I Statsarkivet i Kristiansand finnes dokumentene om det dramatiske livet til Håvard Hedde.

Over: Et dokument fra rettssaken mot Håvard i 1792 og visa om Håvard i Magnus Brostrup Landstads "Norske Folkeviser" 1853. I dokumentet ser vi at navnet er skrevet Halvor.

Over: Håvard Heddes navn i et dokument, men ikke skrevet med hans egen hånd.

"Eg heiter Håvard Hedde og er så ven ein kar.
No vil eg bort og gifta meg og rydja meg ein gard.
Eg bur oppunder fjell,
og jenta hev eg lova. Eg svik ho inkje hell."

Slik heter det så romantisk i visa. I en rettssak på Agder i 1792 derimot innrømmer Håvard Hedde å ha kommet med denne trusselen om brann: "Det var bedre for Dig at laane mig Huus end at see Lue om Dig inden i Morgen". Håvard forteller også "… at han fra Ungdommen af har været ligesom forvildet, og skal nogle Gange havt Anstød af Raserie, især naar han har faaet formeget af stærk Drik".

Av og til er det slik at personer som omtales i folkedikting, kan dukke opp i gamle offentlige dokumenter i arkivene. I slike tilfeller er det spennende å sammenligne de muntlige og skriftlige kildene. Husker du visa om Håvard Hedde? Mange generasjoner av nordmenn har blitt kjent med karen som skulle ut og gifte seg. Antakelig har de aller fleste gjennom 1900-tallet lært og sunget visa på skolen eller hørt at andre har sunget den. På den måten er visefiguren Håvard Hedde kjent i hele landet.

Men vet du noe om den virkelige Håvard Hedde, som levde i andre halvpart av 1700-tallet? Livet til Håvard er nok lite kjent i dag, særlig utenfor Agder. Antakelig er det slik at de fleste nordmenn i dag ikke vet at Håvard har levd i virkeligheten. Nå kan alle få ta en kikk inn i kjendisens vanskelige liv – ei historie fra virkeligheten.

Kontakt
roger.tronstad@arkivverket.no
.