Finnmark ble hardt rammet av trolldomsforfølgelsene på 1600-tallet. Av 135 anklagede ble 91 brent på bålet. Vi har hentet frem tre av disse skjebnene.

Det var 77 kvinner og 14 menn som ble dømt. Av mennene var det 13 som var samiske. Det var også barn som ble beskyldt for trolldom, men ingen av disse ble dømt. I denne nettutstillingen presenterer vi tre av sakene; mot Anne Mathisdatter fra Ekkerøy, barnet Maren Olsdatter fra Vadsø, og  samen Anders Paulsen fra Varanger.

 

Alle historiene og skjebnene som kommer frem
gjennom rettsreferatene publiserte Statsarkivet
i fjor i boken ”Trolldomsprosessene i Finnmark.
Et kildeskrift” av Liv Helene Willumsen, første-
amanuensis ved Universitetet i Tromsø. Boken
inneholder både en faksimileutgave av den
originale teksten og en transkribert versjon av
teksten. Varanger museum, avd. Vardø, har
gitt ut en engelsk utgave av boken. Bøkene er
utgitt på Skald forlag og kan kjøpes på
Statsarkivet eller i bokhandel.

     

 

 
.