Runebommens første og andre rad

                       

Første rad

  1. Menneskeskikkelse som kalles Ilmaris. Gjennom å be til Gud kan man be om at dårlig vær tilbakekalles eller man kan gjøre stygt vær, men det siste er synd å be om. Ilmaris kan også lage vær til å skade skip og båter.
  2. Menneskeskikkelse som han kalte Diermies, det er torden. Når Gud blir bedt så hjelper Diermies med å kalle tilbake flovær med mye regn. Denne Diermies har ingen makt før Gud gir ham det. Når Gud gir Diermies lov kan han gjøre godt vær igjen og forhindre det onde.
  3. Villreinskikkelse som kalles Gvodde. Når Gud blir bedt om det, gis ved denne lykke ved jakt på villrein. Dersom det spilles på runebommen og ringen ikke vil danse til reinen blir jakten mislykket.
   
                       

.

Andre rad

  1. Rund sirkel med strek igjennom, kalt peive, det er solen. Når Gud blir bedt skal denne gi solskinn og godt vær helst når reinsdyrene skal kalve, når korn og høy skal vokse og ellers gi godt vær. 
  2. Menneskeskikkelse kalt Jumal barn, som er Guds barn eller Guds sønn Kristus. Når denne tilbedes så løses man fra sine synder.
  3. Menneskeskikkelse kalt Jumal Etziem, Guds Fader. Han straffer alle synder.
  4. En kirkeskikkelse, som kalles domkirke, ber man den får man syndenes forlatelse.
  5. Menneskeskikkelse som kalles Engil, Gud den hellige ånd. Med denne løses en fra sine synder så man blir et nytt og rent menneske.

Ved hver person i alle rader er det malt en stav som kalles Juncher Sabbe eller Stur Herr Sabbe og at like som jordens herrer har deres stav i hånden så har og disse personer staver i deres hender.

   


.