Anne Mathisdatters tilståelse

Etter at dommen falt om at hun måtte straffes med ild og bål ble hun ”pinlig” forhørt, det vil si torturert i prosten, fogden, skriverens og andre godtfolks nærvær. Anne Mathisdatter erkjente da at hun av Anders Nordmørings Synnøve hadde lært den kunst og blitt lovet hell med kveget. Hun erkjente også at hun sammen med flere kvinner hadde kastet trolldom over Jacob Sassis sønner og de to andre guttene fra Ekkerøy som druknet. Hun hadde da vært en menneskeskikkelse på en svart kalv da de gikk om bord i båten. 

Anne Mathisdatter ble brent på bålet som trollkvinne.

   


.