Månedens dokument for juli 2010 er et rundskriv fra Norsk Sprængstofindustri A/S. Sprengstoffindustrien bidro til at den norske stat fikk gjennomført de mange veiprosjektene som ble satt i gang på 1960-tallet.

Rundskriv fra Norsk Sprængstofindustri A/S

Arkivhenvisning dokument: Pa 1543 – Norsk Sprængstofindustri A/S. Perm: Cirkulærer Vegarbeider 1963/1964.
.