I 2003 feiret vi 400 års-jubileet for offentlige helsetjenesten i Norge. Dette var også temaet for Arkivens dag det året, og vi viser mange av dokumentene vi viste den gang på disse sidene.

Dokumentet som viser at Adamius utnevnt av kong Christian IV til ordinarius medicus i Bergen

Doctor Vilhadus Adamius utnevnelse til ordinarius medicus i BergenNorges første offentlige lege 1603

Dokumentet som lå til grunn for 400-årsjubileumet for helsetjenesten finnes i Riksarkivet. Dr. Villads Nielsen fikk sin kongelige bevilling i 4. juni 1603 og ble Norges første offentlig ansatte lege. Han hadde gjort en betydelig innsats under pesten som herjet i Bergen noen år før. Men han var ikke den eneste som bedrev legevitenskap verken da eller tidligere. Det forteller arkivkildene oss.

4. juni 1603 ble Doctor Vilhadus Adamius utnevnt av kong Christian IV til ordinarius medicus i Bergen. Dokumentet finnes i kopiboka fra arkivet etter Danske Kanselli.

Her kan du både se nærmere på hva vi fant fram til vår markering, og du får vite mer om hvorfor vi viste fram akkurat disse dokumentene. Vi starter her, med selve hoveddokumentet for helsejubileet. Hvis du vil vite mer, kan du gå videre fra punktene i høyre meny.
.