Ofte må mange ulike arkiver gjennomgås for å få et helt bilde av en sak. Badesaken som pågikk fra 1920-tallet, er et eksempel på dette.

Målet var å få det norske folk til å vaske seg oftere som et forebyggende helsetiltak. En rekke organisasjoner engasjerte seg. I departementsarkivene og i privatarkiver gjenspeiles arbeidet med å unngå at Norge forble ”renslighetens mørke fastland”.
.