Torshov skole 1888-1940
Etter hvert kom det offentlige helsevesenet inn på områder som tidligere bare hadde vært privat, nemlig omsorgen for psykisk utviklingshemmede barn. Både Torshov skole og Emma Hjorths hjem i Bærum var private initiativer som etter hvert ble overtatt og drevet av det offentlige.
Anton Lippestad startet den første skolen for psykisk utviklingshemmede i Norge – Torshov skole, grunnlagt i 1878. Skolen ble statlig drevet fra 1892 da ”abnormskoleloven” trådte i kraft. Det innebar skoleplikt for alle psykisk utviklingshemmede barn. Skolen var først bare for jenter, men fra 1908 både for både jenter og gutter. På Torshov skole drives nå Torshov kompetansesenter som skal hjelpe skolene i fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold med spesialpedagogiske spørsmål.

Protokoll fra kontrollkomiteen ved Emma Hjorts hjem i Bærum
Protokollen er en tilsynsprotokoll for hjemmet. Vi kan se av innførselen at alt er beskrevet som bra ved rutinemessig inspeksjon av hjemmet. Det blir foreslått at det skal settes inn større vinduer i spisesalen for å få inn mer lys i rommet. Protokollen er underskrevet av Emma Hjorth..