Klagebrev fra bartskjærerne i Bergen

Klagebrev fra bartskjærerne i Bergen

Klagebrev fra bartskjærerne i Bergen

Grenseoppgangen mellom yrkene var vanskelig og allerede i 1619 kom en forordning som trakk opp grensen mellom legene og "de andre". En av ”de andre” var bartskjærerne. De hadde som andre håndverkere sine privilegier, og i 1660 sendte de dette klagebrevet til kongen i København.
De klaget over at badere (de som drev badstuer), fremmede, kvinner og andre ukyndige vant innpass og krenket deres rettigheter.

Før det kom noen svært få leger til Norge på 1600 og 1700-tallet til Norge som var utdannet ved Universitetet i København, var de fleste medisinske behandlerne selvlærte. Men de såkalte ”bartskjærerne” eller barbererne, hadde gått i lære. De var håndverkere og drev blant annet med årelating, operasjoner og kauterisasjon, det vil si brenning med jern for å stoppe blødninger.
Bartskjærerne er de moderne kirurgenes forgjengere. Etterhvert ble bartskjærerne utkonkurrert av de utdannede legene, selv om de sammen med de militære feltskjærerne ennå en periode fikk beholde enkelte oppgaver, for eksempel operasjoner.


Kopi av kongebrev fra 1660 om at bartskjærernes rettigheter ikke må krenkes

Klagebrevet førte til at kongen skrev til lensherren på Bergenhus, Ove Bjelke, og sa at han skulle tilse at ikke laugsrettighetene til bartskjærerne i Bergen ble krenket. Kongens brev gikk ut gjennom det kontoret som gikk under navnet Danske Kanselli i København. Der skrev de kopi av utgående brev inn i tykke kopibøker, mens det originale kongebrevet gikk ut til mottaker og derfor sjelden er bevart.


Bergen i fugleperspektiv ca 1735

Her ser vi en tegning av Bergen i fugleperspektiv fra ca. 1735. Det er til denne byen mange av disse dokumentene knytter seg. Riksarkivets kartsamling består av ca 100 000 kart og tegninger. Det eldste daterte kartet er fra 1636.

tegning av Bergen i fugleperspektiv fra ca. 1735

tegning av Bergen i fugleperspektiv fra ca. 1735.