Forordning av 4. desember 1672: ”Om Medicis og Apothekere”

I 1672 kom forordningen ”Om Medicis og Apothekere” som ble stående som rådende lovverk om medisinsk praksis helt til 1860, riktignok supplert med kvakksalverfordningen av 1794. Den hadde 30 punkter, 10 om legenes virksomhet og 20 om apotekernes.

Forordningen var epokegjørende. Ingen kunne praktisere som lege uten å dokumentere nødvendig kunnskap fra universitetet i København, i praksis en doktorgrad. Til gjengjeld skulle de ”alene have Magt overalt i de Kgl. Riger og Lande” til å praktisere hvor deres hjelp behøvdes. De ble også pålagt plikter og et samfunnsansvar, og kunne for eksempel ikke nekte å behandle fattige som ikke kunne betale for seg. Dessuten skulle de visitere apoteker og sørge for at byene ble forsynt med gode og erfarne jordmødre, som de skulle undervise og eksaminere.

De kongelige forordningene ble utgitt i trykt versjon fra første stund. Disse har blitt samlet og utgitt senere. Dette er et bind fra Schous samlinger, 2. utg. i 1795, og det har i sin tid stått og vært i bruk i 5. departements revisjonskontor. Det kan vi se av påskrift på tittelbladet: 5. departement for finans-, handels- og tollfaget 1814-18, som omfattet det som senere ble revisjonsdepartementet..