Vi har få direkte spor etter Svartedauden i Riksarkivets samling av middelalderdiplomer, men vi ser at det ble satt opp flere testamenter høsten 1349 enn tidligere. Samlingen inneholder ca 7000 brev fra 1189-1570.

I Kristiania døde 1523 personer som trolig utgjorde ca. 40 % av byens daværende befolkning. På 1600-tallet tok statsmakten opp kampen mot sykdommen, og det siste pestutbruddet kom i 1654.

På Arkivenes dag viste vi også dokumenter som forteller om hungersnød, kolera, gul feber og spanskesyken, og om dramatiske enkeltskjebner. Hungersnøden som rammet landet i 1741 –1743 var kritisk. Eksempler på flatbrød laget av barkemel fant veien til Danske Kanselli, og dermed til de offentlige arkivene.
.