Niels Trosners dagbok fra 1710-1714.

Niels Trosners dagbok fra 1710-1714.Niels Trosners dagbok fra 1710-14

Matros i marinen, Niels Danielsen Trosner fra Bokn i Ryfylke, førte i fire år dagbok som han illustrerte med egne tegninger. Han ble sendt til marinens hovedbase på Holmen i København og var først på orlogsskipet ”Dannebrog” og senere på fregatten ”Høyenhald”. Han opplevde, ved siden av mange sjøslag, pesten i København sommeren og høsten 1711. Han tegner og forteller i dagboken hvordan selv små pikebarn gikk og røykte tobakk; det gjorde alle kvinnfolk for at de ikke skulle dø av pesten. Denne pesten kom ikke til Norge. Dagboken er digitalisert og tilgjengelig (bind 1 og bind 2). Den er også trykt, men uten tegninger: Tordenskjolds matros (Chr. 1923).


Rulle over syke orlogsfolk innlagt i Larvik 1712-715

Også i krigstid var sykdom den vanligste dødsårsaken. Denne protokollen inneholder opplysninger om navn og hvilket skip orlogsfolkene tilhørte, når de ble lagt inn, når de ble ”gående”, hvilket skip de så ble overført til, eller eventuelt om de døde. Det var relativt få av disse som døde....

På forsiden står det: "Rulle Ofver Huad Mandskab, der tiid Effter Anden, fra de Her i Nord Søen Verrende Kongelig KrigsFartøyer, Her til Lauruigen Syg under forpflegning Er Bleven I Land Bragt siden ultimo Juny 1712 til April Maanet Indeverende Aar, samt huad der af Igien er Restituerede, og Comenderende, saa vel Caserede, og Døde …"

 


Rullen (protokollen) inneholder opplysninger om navn og hvilket skip orlogsfolkene tilhørte, når de ble lagt inn, når de ble ”gående”, hvilket skip de så ble overført til, eller eventuelt om de døde..