Gul feber er en svært alvorlig og smittsom febersykdom som hører hjemme i tropiske strøk.


Brevet fra Skipsfører Ole Wilhelm Erichsen (1793-1862)

Ole Wilhelm Erichsen forteller i et brev til vennen, Jørgen Aall, om den gule feber som herjet ombord på skipet utenfor de Vest-indiske Øyer i 1820. Ole Wilhelm Erichsen (1793-1862) var i årene 1816-1821 skipsfører for et fransk rederi i fart mellom Bordeaux og Vest-India. Senere ble han både marineoffiser og statsråd. Han var sjef for Horten verft fra 1845. Statsråd og sjef for Marinedepartementet fra 1848. Marinens høystbefalende fra 1853, tok avskjed i 1856.

…Ole Spage er død af den gule Feber efter 6 Dages Sygdom i Decbr. Maaned. – 2 Dager efter at jeg havde sluttet mit sidste Brev, blev jeg Ligeledes syg af Feberen, og efter et Pr. Dages Forløb var jeg ogsaa paa Gravens Bredder. Lykkeligen overvandt imidlertid min gode Constitution, og mere end alt maaskee, en rar indvortes Overbeviisning, at jeg ej vilde gaae alt Kjødets Gang for dennesinds, - den haardnakkede Sygdom; og efter 7 Dages Forløb forlod Feberen mig, dog svækket til det yderste, og saa guul som en Citron….