På 1800-tallet var det flere alvorlige koleraepidemier i Norge, verst var det i Kristiania i 1833 og 1853. Kolera er en ondartet og smittsom tarminfeksjon. Smitten sprer seg gjennom bakterier i vann. Pasienten dør som regel etter kort tid på grunn av stort væsketap. Sykdommen rammet brått og uten forvarsel og smitten bredte seg raskt uten at folk forstod hvordan det gikk til.

Protokoll over kolerasyke1833, distrikt 3, Piperviken, Kristiania.

Protokoll over kolerasyke 1833, distrikt 3, Piperviken, Kristiania.

Det var blant de fattige og arbeiderklassen i byene at koleraen gjorde størst innhogg. I bydelen Pipervika i Kristiania skal over 18% ha blitt rammet av sykdommen i 1833. (E.Bull: Arbeiderbevegelsens historie 1, Oslo 1985). De fleste boligene hadde fjøs og stall rundt samme gårdsplass. I tilknytning til disse var det gjødselbinger og utedoer, jorda ble lett infisert og grunnvannet kunne dermed føre forurensningen videre. Befolkningen fikk vann fra brønner eller fra offentlige vannposter på gatehjørner. Vannet ble ledet i kanaler laget av furustammer som råtnet fort og ofte måtte repareres.

For å begrense koleraens omfang og utbredelse innenfor landets grenser, utarbeidet myndighetene en rekke regler for epidemibekjempelse. Det skulle oppnevnes sunnhetskommisjoner i kjøpsteder, ladesteder og på landet. Alle koleratilfeller skulle meldes til departementet. Sunnhetskommisjonene hadde ansvar for å innrette og bestyre hospital for kolerasyke. Rom i private hus der kolerasyke eller pasienter som var døde av kolera hadde ligget, skulle desinfiseres, enten ved røyking, lufting eller vask med vann eller klorkalk. Tøy og sengetøy skulle renses på samme måte. Begravelser skulle foregå så snart som mulig etter dødsfallet. Sørgestuer og sørgefølger var forbudt. Liket skulle kjøres til gravstedet og vognmennene hadde plikt til å kjøre mot betaling.

Les mer om kolera i månedens dokument November 2003..