Spanskesyken var en verdensomspennende influensaemidemi (pandemi) fremkalt av viruset A Swine som etter noen spredte epidemier 1917 slo ut i full kraft våren 1918.

Medicinalberetning for Kristiania by 1918 - spanskesyken.

Medicinalberetning for Kristiania by 1918 - spanskesyken.


I løpet av sommeren hadde den spredt seg over hele Europa og Amerika. Høsten 1918 kom en ny bølge, i 1919 en tredje og i januar 1920 en fjerde. Sykdommen angrep fortrinnsvis unge mennesker. Det antas at kanskje så mange som 15 000 mennesker i Norge døde som følge av sykdommen.


Medicinalberetning for Kristiania by 1918

Et kansellisirkulære fra 1803 påla legene å sende inn en rapport i åtte punkter om helsetilstanden i deres distrikt, pluss fem om apotekvesenet. I Sundhetskommisjonens samlede Medicinalberetning for Kristiania By for 1918 kan vi lese om de første tilfellene av spanskesyken.


En sykejournal fra Rikshospitalet 1918

16. oktober 1918 ble en 22 år gammel, ugift kvinne lagt inn på Medisinsk avdeling B ved Rikshospitalet. I sykejournalen kan vi lese at diagnosen var Pneumonic Influenza. Hun var i tillegg høygravid. Nederst i journalen er det påført at dette gjaldt ”Spansk Syge”.

Journalen beskriver sykdomsforløpet. Hun fødte samme kveld klokken 8 en levende pike på 1730 gr. Hun ble imidlertid dårligere i løpet av neste dag. Om kvelden beskrives hun som ”fulstændig mørkt blaaviolet på læberne”. Vi får vite at hun utover natten fikk kamfer og koffein, og at hun døde stille kl. 0305 om morgenen den 18. oktober, to dager etter innleggelsen. Barnet ble adoptert bort.

En sykejournal fra Rikshospitalet 1918.

En sykejournal fra Rikshospitalet 1918..