På begynnelsen av 1800-tallet begynte myndighetene å sette i verk flere tiltak for aktivt å forbedre folks helse. Å få kvalifisert jordmorhjelp i alle sogn ble viktig, og fogdene og distriktlegenes rapporter førte til at Christiania Fødselsstiftelse ble opprettet i 1818.

Koppevaksinasjonen var også et tidlig forebyggende tiltak i det norske helsevesenet, og det første eksemplet på at myndighetene grep inn i de fleste familienes liv for å forebygge sykdom. Det var vanskelig å komme utenom vaksinasjonen fordi det stadig var begivenheter i livet der man måtte vise vaksinasjonsattest. Vaksinasjonsprotokollene er en viktig kilde for blant annet slektsgranskere.
.