Mange urter var godt kjent som legemiddel fra gammel tid. Kvann, angelica, granknopper og ulike bærsorter var noe av det som ble brukt. Apoteker Nils Pedersen fikk i 1661 i oppdrag fra kongen å samle inn planter til et norsk herbarium. Han hadde som apoteker også privilegium på tobakkshandelen i Bergen.

I tillegg til den mer eller mindre offentlige gruppen av behandlere, eksisterte det trolig i ethvert miljø folkelige behandlere eller ”kloke” som hadde en viktig funksjon innen sykdomsbehandling og helseomsorg. Anne Johannesdatter Sæther (Mor Sæther) var en ”klok kone” som etter tre høyesterettsdommer faktisk fikk godkjenning som offentlig behandler i 1843.

Sykepleierhøgskolene ga høyere utdannelse til kvinner på et tidlig tidspunkt, vi har funnet fram både forelesningsnotater og bilder av avgangselever fra slutten av 1800-tallet. Ifølge et presseklipp fra 1949 var sykepleieryrket ”det skjønneste yrket en kvinne kan ha.”
.