Adolf Hitler på visitt i Sognefjorden, 1934

Adolf Hitler var på besøk i Sognefjorden i 1934. Det er lite kildemateriale som dokumenterer besøket, men det er likevel en visitt som kan ha hatt store konsekvenser for strategier og valg.

At Adolf Hitler besøkte Norge er ingen hemmelighet i visse kretser, men ingen har skrevet om besøket og det er lite vi vet om det. Foreløpig er det funnet usedvanlig lite arkivmateriale som nevner besøket i 1934 og vi kan bare håpe på at mer dukker opp etter hvert. Det meste av arkivmaterialet som omtaler visitten ligger i Statsarkivet i Bergen og i Hordaland Fylkesarkiv, men igjen må det understrekes at det er frustrerende lite. Besøket kan ha hatt store konsekvenser og begivenhetene rundt det er omstridt blant historikere.
.