Fem beboere på Agder ble definert som jøder da de ble arrestert under krigen, nemlig Paul Schles i Lillesand, Grete Doller og Friedrich Doller i Grimstad, Viktor Fischer i Oddernes og Bernhard Kletzewski i Kvinesdal. De overlevde krigen. Hvis man var gift med en ikke-jøde, skulle man ikke deporteres og myrdes.

En ugift jøde oppholdt seg i Oddernes en tid under krigen, men ble tatt under opphold i Oslo i 1942, deportert og myrdet. Det var Henrich Kolnitzanski. Ellers ble ingen jøder som bodde på Agder under krigen, myrdet.

En ugift jøde oppholdt seg i Flosta da krigen kom, men slapp å bli arrestert og deportert på grunn av sykdom, nemlig Gisela Wilmersdoerffer.

En jøde som bodde i Oddernes da krigen brøt ut, rømte til Sverige og overlevde krigen. Det var Marianne Hauke.

I forskjellige arkiver i Statsarkivet i Kristiansand er det mye informasjon å finne om jødene som har bodd på Agder gjennom tidene. Det pågår nå et forskningsprosjekt med tanke på å få utgitt bok om Agder-jødenes historie. Hvis du har informasjon om noen av de nevnte personene, så ta gjerne kontakt med statsarkivet.
.